Techniek

De innovatieve waterbehandelingsinstallaties van KWB dragen bij tot een optimale balans tussen waterzuivering en kosten.
Uitgangspunten hierbij zijn:

Forse waterbesparing:
• Meerlaagsfilters die dankzij een groter vuilbergend vermogen en vuilreductie de waterkwaliteit verbeteren;
• Hergebruik van spoelwater, zodat het waterverbruik fors daalt;
• Speciale zandfilters voor een betere zuivering en dus een vermindering van het afvalwater;
• Aparte ureumreductoren.

Hoge energiebesparing:
• Toerengeregelde circulatiepompen voor een optimaal transport van het zwembadwater;
• Troebelheidmeters die het terugspoelen van water reguleren en daarmee bijdragen aan een vermindering van het spoelwater;
• Warmteterugwinning door bijv. suppletiewater op te warmen d.m.v. spoelwater.

Vermindering exploitatiekosten:
Ozon- en uv-installaties voor schoner zwemwater en een reductie van het chloor- en water verbruik
• Het zelf maken van chloor via zout electrolyse. Hierdoor vallen de transport– en opslagkosten van chloorbleekloog weg;
• Automatische spoelprocessen die het zwembadwater continu helder houden.

Terug naar het overzicht